Alphen aan den Rijn

Spelregels

Hoe meld ik mij aan voor activiteiten?

Voor lezingen, excursies en cursussen meld je aan via de aanmeldformulieren die bij de activiteiten staan. Belangrijke informatie over tijd, plaats en kosten staat ook in de agenda. 

Op de uiterste inschrijfdatum wordt gekeken of er voldoende deelnemers zijn. Je kunt daarna ook nog aanmelden, eventueel kun je bellen of er nog plaats is.

Je kunt ook telefonisch opgeven bij het secretariaat.

Doe je mee, maak dan jouw betaling direct over naar de penningmeester. Je bent namelijk pas definitief aangemeld als de betaling is ontvangen.

Hoe betaal ik?

Je maakt per activiteit het bedrag over aan de penningmeester met vermelding van de naam en de datum van de activiteit, dus per activiteit één overschrijving. Partners van leden worden aangemerkt als lid. Jouw aanmelding is pas geldig zodra de betaling is ontvangen.

rekening: NL48 INGB 0000 7101 66 t.n.v. KMTP Alphen aan den Rijn

Maximum en minimum aantal deelnemers

Als het maximum aantal deelnemers bij een activiteit is bereikt, wordt er een reservelijst aangelegd. Sta je op de reservelijst, dan krijg je bericht als er een plek vrij komt. Als het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, gaat de activiteit niet door. Hierover krijg je bericht. Het door jou overgemaakte bedrag wordt dan teruggestort.

Hoe annuleer ik?

Indien je verhinderd bent aan een activiteit deel te nemen waarvoor je hebt opgegeven, kun je zonder kosten annuleren tot de uiterlijke datum van inschrijving. Laat een bericht achter, of bel met Ton. Bij later annuleren wordt jouw geld alleen teruggestort als wij jouw plaats kunnen opvullen vanuit de reservelijst. Je kunt natuurlijk ook zelf voor vervanging zorgen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een door ons georganiseerde activiteit is altijd volledig voor jouw eigen risico. De organisatie van Groei & Bloei, noch de partij waar de activiteit plaatsvindt, kan aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, door jou geleden, of door jou veroorzaakt.

Fotograferen en filmen

Fotograferen en filmen tijdens activiteiten is niet altijd toegestaan. De organisatie zal er bij de beschrijving van de activiteiten zo veel mogelijk melding van maken als er geen beeld- en/of geluidsopnamen mogen worden gemaakt. In geval van twijfel kun je altijd contact opnemen met de commissieleden

Meerijden bij excursies

Bij jouw aanmelding voor een aantal excursies kun je aangeven of je mee wilt doen met de carpool. Ongeveer een week van tevoren krijgt iedere deelnemer een brief met telefoonnummers en een routebeschrijving toegezonden. Bij de activiteit staat aangegeven wat de autovergoeding is. Dit deel je door het aantal meerijders en geef je aan de chauffeur. 

          .