Alphen aan den Rijn

Wat is Groei & Bloei

Oude maar levende vereniging
De vereniging Groei & Bloei is een oude en eerbiedwaardige vereniging. Ze is opgericht in 1872, de eerste afdeling was Arnhem. In de voorbije jaren zijn er overal in Nederland afdelingen opgericht. Sommige al lang geleden, sommige recent. Daaruit blijkt al dat deze vereniging leeft en zich vernieuwt.

Vermeerdering en deling van plantenkennis
Oorspronkelijk stond de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) voor het bevorderen van kennis van en het vergroten van de belangstelling voor het leefmilieu en de flora in het algemeen. Ze beoogde een platform te zijn voor de uitwisseling van nationale en internationale kennis van en ervaring met de verzorging van bloemen, planten, bomen, groente en fruit. 
Vandaar dat de KMTP overal in het land tuinbouwscholen heeft opgericht, die nu nog steeds vaak het onderkomen zijn voor de afdelingsactiviteiten. Ook bevorderde de KMTP de sierteelt, o.a. door het organiseren van grote bloemententoonstellingen, waaruit bijvoorbeeld de Keukenhof is ontstaan.

Kennis
Tegenwoordig richt de KMTP, intussen omgedoopt tot Groei & Bloei, zich op de tuin- en plantenliefhebber. Daarbij staat nog steeds de doelstelling, het delen van plantenkennis, overeind. Bijna 120 afdelingen, verspreid over het land, vormen het hart van de vereniging Groei & Bloei. Zij ontplooien activiteiten waarmee zij de 32.000 leden daadwerkelijk ondersteunen bij het uitoefenen van hun groene hobby.

De vereniging gold en geldt nog steeds als autoriteit op het gebied van planten en tuinen. Dit niet alleen door haar talloze afdelingsactiviteiten, maar ook door de praktische en vakkundige voorlichting, het Nederlands Kampioenschap Bloemschikken voor amateurs (NKB) en het blad Groei & Bloei.

Lokale afdelingen
De vereniging Groei & Bloei heeft er altijd naar gestreefd om haar activiteiten zo dicht mogelijk bij de leden uit te oefenen. Vandaar dat vanaf de oprichting in 1872 lokale afdelingen zijn opgericht. Iedere afdeling heeft een bestuur dat zorg draagt voor de activiteiten voor haar leden. De leden vormen namelijk de ruggengraat van de afdelingen. Zij geven aan welk beleid door hun afdeling gevoerd zou moeten worden. In algemene ledenvergaderingen toetsen ze daarom het beleid van hun besturen en geven ze hun besturen aan wat hun wensen zijn. Door dit nauwe contact tussen de leden en de plaatstelijke besturen zijn de lokale afdelingen in staat voortdurend in te spelen op nieuwe behoeften, maar ook op maatschappelijke veranderingen die van invloed zijn op groen in en rondom het huis. De activiteiten van de afdeling worden mede bekostigd door de contributie.

Het magazine Groei & Bloei
In het verre verleden heeft de KMTP een blad opgericht om de binding tussen de leden te bevorderen en onder hen de kennis over planten te delen. Het was dus een zuiver ledenblad. Intussen ontstonden er commerciële bladen, die zich steeds meer als trendy magazine gingen presenteren. De concurrentie noodzaakte daarom dat Groei & Bloei ook een publieksblad werd. Er is geïnvesteerd in een professionele redactie, in professionele apparatuur, goede foto's, geschoolde tekstschrijvers, etc. 
Daarmee verloor het blad de functie van ledenblad, maar werd het een blad dat zich moest waarmaken tussen andere glossy's in het schap. Toch is Groei & Bloei niet een lifestyle blad geworden. Het tijdschrift geeft nog steeds op een heldere en aantrekkelijke wijze voorlichting over de groene hobby in brede zin. Daarnaast geeft het informatie over activiteiten van de lokale afdelingen.

Vereniging en magazine
Er zijn in Nederland meer leuke tuinverenigingen en er zijn meer mooie tuintijdschriften, maar de grote kracht van Groei & Bloei is juist de combinatie van die twee.

Wat kan een lid verwachten?
De leden van de vereniging zijn beginnende en ervaren hobbyisten en vakmensen van alle leeftijden met kleine of grote (balkon)tuinen. Hun groene interesses liggen zowel binnenshuis als buiten. Deze leden kunnen deelnemen aan activiteiten als cursussen, lezingen, tuinreizen en tuinclubs. 
Door deze activiteiten vergroten de leden hun kennis over planten en tuinieren, maar ook, en dat is erg belangrijk, ze ontmoeten binnen de vereniging mensen met dezelfde belangstelling. Dit geeft saamhorigheid en gezelligheid. 
Bovendien biedt de vereninging haar leden persoonlijk en deskundig advies vanuit het landelijke bureau. En leden krijgen de Groei & Bloei ledenpas met aantrekkelijke voordelen en kortingen bij een groot aantal leveranciers van tuinartikelen.

Het landelijke bureau in Zoetermeer
De afdelingen vormen het hart van de vereniging. Doordat in de loop van de geschiedenis het aantal afdelingen zo is gegroeid en het magazine professionaliseerde, is er een landelijk bureau opgericht. Dit bureau bestaat uit de redactie van het magazine, de leden- en financiële administratie en het algemeen secretariaat. Het bureau ondersteunt de afdelingen met raad en daad op zo concreet mogelijke wijze.

Het hoofdbestuur
De vereniging Groei & Bloei wordt bestuurd door een landelijk bestuur, die de condities schept voor een florerende vereniging. Zij waakt over een gezonde financiële positie en doet voorstellen om de vereniging tegen de maatschappelijke tendens in, levend en vitaal te houden. Sinds 2019 wordt het bestuur ondersteund en gecontroleerd door een ledenraad. 

De rayons
Afdelingen zijn gegroepeerd in rayons die ongeveer overeen komen met provincies. Binnen de rayons werken afdelingen met elkaar samen. Zij stellen de leden voor de ledenraad voor, per rayon nemen twee leden zitting in deze raad. 

Terug naar Wie zijn wij?