Alphen aan den Rijn

Versteende tuinen

Ruim veertig procent van de Nederlandse tuinen is bedekt met tegels. Het gaat om dertig duizend hectare, een oppervlakte die gelijk staat aan maar liefst 44.000 voetbalvelden. Wanneer we al deze tuinen vullen met bomen, planten en moestuintjes geeft dat een enorme boost aan de biodiversiteit in ons land.

Het aantal vliegende insecten is sinds 1990 met vijfenzeventig procent (75%!) afgenomen en de helft van de huismussen is verdwenen. Daarom dus, doen wij al een aantal jaar de actie Tegel eruit, plant erin! en hebben met Intratuin Ter Aar een betrokken partner die de locatie verzorgt en de planten levert. 

Ook zijn we actief tijdens evenementen en bijeenkomsten in Alphen aan den Rijn en omgeving om voorlichting te geven over de voordelen van groene tuinen t.o.v. versteende tuinen. Dit doet Groei & Bloei samen met de gemeente Alphen aan den Rijn, IVN en Archeon. Wij vormen samen Operatie Steenbreek Alphen aan den Rijn. Denk aan onderwerpen als wateroverlast, watertekort, hittestress en bijen. We komen graag met oplossingen.

En we hebben ons aangesloten bij Groene Cirkels Bijenlandschap, een netwerk van bedrijven, overheidsorganisaties en verenigingen die duurzame ambities samen willen laten slagen. 

Open Kwekerijdag Alfense Vaart 2019

Tijdens de Groei & Bloei Nationale Tuinweek was Operatie Steenbreek Alphen aan den Rijn actief aanwezig bij de open kwekerijen in Boskoop.

Er waren diverse stands om bezoekers voor te lichten over de klimaatstwijzigingen en de consequenties voor de hoeveelheid regen. Soms te veel, soms te weinig. Er zijn diverse oplossingen om regen af te voeren en te bufferen in de particuliere tuinen. Christianne stond er met de watertafel van Belevingsonderwijs. Deze laat op speelse wijze zien wat er mogelijk is en hoe je versteende tuinen kunt vervangen door groene tuinen die een sponswerking hebben. 

Tegel eruit, Plant erin!

Tijdens de actie Tegel eruit, Plant erin! bij Intratuin Ter Aar op zaterdag 23 maart 2019, zijn 168 tegels ingeleverd. Deze werden geruild voor 336 bij- en vlindervriendelijke planten. Landelijk zijn er zelfs 15.000 tegels ingeleverd! Een groot succes voor deze actie. 

Langzaam maar zeker is Nederland aan het verstenen. Dit is een zorgelijke trend omdat water niet meer de bodem in kan lopen en er geen ruimte meer is voor planten en dieren. Samen proberen we deze trend te keren en het bewustzijn te vergroten dat het er wel toe doet wat er in jouw tuin gebeurt. Wil je meer weten over de planten die zorgen voor een levende tuin, lees verder

Bedankt Wilma, Jane, Liesbeth, Rob en Afra voor het informeren van de bezoekers en het innemen van de tegels. 

Drie jaar bijenlandschap in Zuid-Holland

Uit: Groene Hart Media, november 2018

In 2015 ging Groene Cirkels Bijenlandschap van start rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn, met als doel de achteruitgang van de wilde bij stoppen. En dat is voor het eerst in Nederland gelukt. Waar overal in Nederland een drastische achteruitgang van wilde bijen is te zien, is in het Groene Cirkel Bijenlandschap een toename van het aantal soorten bijen met 34% gemeten.

Bijen-buurtfeest in Berendrecht

november 2018

Leerlingen van basisschool de Rank maken zich zorgen over het afnemen van het aantal bijen. Zij organiseerden daarom een bijenfeest en nodigden daar ook de wethouder Leo Maat en Bob de Bij uit. Samen met Groei&Bloei en IVN werd het een feest in het kader van Operatie Steenbreek. Een hoek kale grond in de buurt is beplant met bij-vriendelijke planten. Er zijn bijenhotels gemaakt en er konden tegels worden geruild voor een bij-vriendelijke plant.

Duurzaamheidsdag 2018

Met groeten van Wilma

Wilma blijft zeer actief voor de natuur, zo was zij afgelopen woensdag samen met Liesbeth de Jager de hele dag in de bibliotheek tijdens de Duurzaamheidsdag.

Er was veel aanloop in de bibliotheek. In de middag waren er vooral veel jonge gezinnen met kinderen. Er was een Steenbreek-actie samen met Riet de Rijk en Lidia (IVN). Het grote TV-scherm werd bemand door Marcel Eilers (gemeente) en Frans (van een duurzaamheidsproject in Delft). Wij hebben veel kennis kunnen uitwisselen.

Van Dave Damen (bibliotheek) kregen wij alle materialen en mogelijkheden, het was een uitstekende samenwerking! Aan het eind van de middag werden de duurzaamheidsprijzen uitgereikt door wethouder Leo Maat.

Boerderij De Beukehof is de trotse winnaar van de Duurzaamheidspenning. Eigenaar Wouter Beukeboom uit Hazerswoude-Rijndijk kreeg de penning en een cheque van €500,- bedoeld voor zijn duurzaamheidsactiviteiten.

Natuur op Verenigingenmarkt

Door Corry Dierdorp, september 2018

Winkelcentrum De Ridderhof hield op zaterdag 1 september Verenigingenmarkt.Binnen stonden verspreid overal kraampjes waar de folders grif van de hand gingen. Om nog meer aandacht op zichzelf te vestigen, organiseerden diverse clubs activiteiten en zorgden muziekverenigingen en majorettes voor de vrolijke noot.

Bij de hoofdingang buiten deden natuurverenigingen Groei & Bloei en IVN Alphen hun best om mensen bewust te maken van het belang van een groene tuin. Niet alleen met kleurige folders maar ook met fleurige planten voor tuin of balkon. Mensen zonder ‘groene vingers’ werden aangemoedigd te beginnen met een geveltuintje: een paar tegels langs de buitenmuur eruit halen, deze rechtop zetten als begrenzing en een zak goede tuinaarde erin legen. Met een paar vaste planten maak je het geheel mooi af. Zo zorg je voordelig nu en volgende jaren voor een gezelliger aanzicht van je huis en bied je meteen voedsel aan vlinders en bijen. Dat die diertjes bloeiende planten en struiken hard nodig hebben is intussen algemeen bekend. Maar dat onze voedselvoorziening van de bestuiving door bijen en vlinders afhankelijk is, beseft nog niet iedereen. Daarom blijven de natuurverenigingen actief in het promoten van groen. Zij doen dit samen met de gemeente Alphen aan den Rijn, die de natuurverenigingen ondersteunt vanuit Operatie Steenbreek en zelf ook stapsgewijs maatregelen treft in het openbaar groen. 

Open Kwekerijdag

zaterdag 16 juni 2018

De Open Kwekerijdag is een interessant uitstapje voor alle leeftijden.

Dit jaar is op kwekerijen langs de weg Berkenbroek in Reeuwijk vanalles te doen. Ook IVN, SamenGroenDoen en de gemeente Alphen zijn aanwezig met Operatie Steenbreek, deze keer gericht op water. Zij geven tuin- en plantenadvies en gemakkelijke tips tegen wateroverlast en temperatuurstijging.

Blij met de bij, Archeon

door Afra van Ruiten, april 2018

Op de dag dat heel Nederland aan het zoemen was, waren wij in het Archeon. Er was in de middeleeuwse straat een vrolijke bijenmarkt. Er werden bijen geteld in de verschillende tuinen in het park.

Groei&Bloei was er samen met IVN en de gemeente Alphen aan den Rijn om informatie te geven over natuurvriendelijk te tuinieren met planten die een grote biodiversiteit bevorderen. In de 'Tegel eruit, plant erin'-tent werden tegels weggehaald en werden tuinen ontworpen. Vooral kinderen vonden het leuk om de tegels weg te slepen en de tuin weer groen te maken. Ook het waterschaaltje en insectenhotel werden erbij gehaald, zo werd er ongemerkt en op speelse wijze, veel uitgelegd over natuur in de tuin door Corry en Wilma. 

Zelf stond ik er zaterdag met de Ontwerpsalon om een schetsservice te verlenen. Met een plattegrond van de tuin werden verschillende mogelijkheden aangegeven om de tuin natuurlijk in te richten. Tips voor waterbeheersing en beplanting die een grotere biodiversiteit stimuleren werden gegeven. Zondag heeft José van der Bas van Groen Doen de schetsservice verzorgt.

Tegel eruit, plant erin!

juni 2017

Tijdens de Groei & Bloei Nationale Tuinweek is voor de derde keer succesvol samengewerkt met Intratuin Ter Aar. Er is opnieuw een pallet vol tegels ingenomen en geruild voor planten. Samen maken we de tuinen weer een stukje groener.

Op de foto het enthousiaste team van Intratuin en van Groei&Bloei. 

Nieuws over Operatie Steenbreek

7 juni 2017

Samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en IVN Alphen organiseerde Groei&Bloei twee keer de gratis workshop Tegel eruit, plant erin. Bezoekers konden in een 'kale tuin' oefenen om de tuin groener en diervriendelijker te maken. Zo werd duidelijk dat je met een paar eenvoudige veranderingen zó een gezellige, natuurvriendelijke tuin kunt maken! Iedere deelnemer kreeg als aanmoediging een plant of wat zaadjes mee.

Alphen aan den Rijn ontvangt aanmoedigingsprijs Steenbreek

De Operatie-Steenbreek-acties van Wilma Gerver van Groei&Bloei, Corry Dierdorp van het IVN en Peter Westgeest van de gemeente zijn landelijk opgevallen. Samen hebben zij op diverse tuinmarkten gestaan en is de Tegel-eruit-plant-erin- tent ook bij het Plantarium ingezet. Woensdag 20 september is door Isabelle Diks, Tweede Kamerlid en ambassadeur van Operatie Steenbreek, op de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel de aanmoedigingsprijs uitgereikt aan wethouder Ed de Leest.

Leeuwarden won uiteindelijk de Steenbreektrofee. Er kan maar een winnaar zijn, maar de jury was zeer te spreken over de inzending van de gemeente Alphen aan den Rijn en besloot haar de aanmoedigingsprijs te geven.

Juryvoorzitter Wout Veldstra: ‘Alphen is eind vorig jaar aangesloten en zij hebben met hun acties een vliegende start gemaakt. Een van de pluspunten was de communicatie. Heel breed en doelgericht hebben de bewoners van Alphen kennis kunnen nemen van Steenbreek (via beurzen, lezigen en acties).’ Verder gaf de jury aan dat zij het positief vond dat bewoners met behulp van workshops actief worden betrokken bij hun ontsteningsopgave en dat de acties de nodige aandacht schenken aan biodiversiteit. Als prijs komt in magazine Vitale Groene Stad en uitgebreid artikel te staan over de Steenbreek acties in Alphen aan den Rijn.

Het Klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten, betekent dat er voor iedereen een forse opgave ligt. In de eerste plaats natuurlijk voor de overheden. Maar uiteindelijk ook voor iedereen persoonlijk. Een groot deel van de groenoppervlakte, ongeveer 40%, is in bezit van bewoners. Het maakt dan ook een behoorlijk verschil of je kiest voor een groene tuin of voor grijze tegels. Bij hevige regenval en extreme hitte kan een tegeltuin flinke temperatuur- en wateroverlast opleveren, terwijl in een groene tuin de temperatuur aangenaam blijft en het water snel wegzakt in de grond. Daarnaast is bewezen dat een groene tuin beter is voor de gezondheid.

Wij kijken waar in onze gemeente de mogelijkheden zijn om te vergroenen. Helpt u mee om het klimaat in onze gemeente te verbeteren? Misschien heeft u zelf al ideeën om uw tuin of buurt groener te maken! Met vragen, ideeën of initiatieven kunt u terecht bij de gemeente Alphen aan den Rijn, tel: 14 0172, e-mail: duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl

Water in de tuin, tegel eruit, plant erin

Afra van Ruiten, Augustus 2016

Veel woningbezitters weten niet goed wat te doen met de ruimte om het huis. Dan maar alles dichtstraten, je bent in een keer van alle sores af. Helaas werkt het zo niet.

Onkruid weet zich tussen de tegels door te wringen en algen maken de tegels groen en glad. Zo wordt de buitenruimte een grote ergernis. Zonder planten worden de sprietjes tussen de tegels de grootste attractie om naar te kijken.

Het kan zo veel makkelijker en leuker. Ook een verwilderde tuin biedt de mogelijkheid voor een picknick tussen het groen. Groot voordeel daarbij is, dat al het regenwater door de bodem weg kan, zonder overlast te geven. Zodra je een paar tegels uit de straat haalt en vol zet met planten zie je het onkruid en de groene aanslag al minder. Je hebt plotseling iets waarnaar je kunt kijken. Het onderhoud kun je daarbij ook tot het minimum beperken bij een slimme vormgeving. 

Waar water is, daar gebeurt wat. Zelfs op een industrieterrein. Het industrieterrein is als uitgangspunt gebruikt door een groep die de ‘Tuin en Landschap Experience’ heeft vormgegeven op het Plantarium in Boskoop. De attractie omvat een verzameling van zeven belevingsruimten rond het thema klimaatbestendige ruimte. Hier wordt een extreem stenige vormgegeven ruimte aangepakt en u kunt er ideeën opdoen voor de eigen omgeving.

Natuurkalender

De Natuurkalender is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Hiervoor wordt gekeken naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat.

U kunt de effecten van klimaatverandering op planten en dieren in uw eigen tuin waarnemen en melden aan de Natuurkalender. Eerste waarnemingen van meer dan tweehonderd planten vogels, vlinders en veel andere dieren zijn op deze site te volgen.

Operatie Steenbreek

Wij van Groei&Bloei houden van groene tuinen. Niet alleen omdat het mooi is, maar ook omdat het veel beter is voor het milieu.

Denk bijvoorbeeld aan de waterhuishouding, het wegvloeien van regenwater in de grond in plaats van in het riool. De bodem droogt niet uit en het riool raakt niet overbelast. Ook voor de biodiversiteit zijn groene tuinen belangrijk. Dieren kunnen van groene tuin naar groene tuin voor beschutting en voedsel.

Niet iedereen beseft dat je in je eigen omgeving ook invloed hebt op het milieu. Daarom informeren wij tuinbezitters over de gevolgen van grijze, dicht bestrate tuinen. We hebben als afdeling drie jaar op rij een actie gehouden Tegel eruit, Plant erin! Ook dit jaar doen we dat in samenwerking met Intratuin Ter Aar tijdens de start van Groei&Bloei Nationale Tuinweek. En een week later tijdens de Opentuinendag in Alphen aan den Rijn.

Binnen Operatie Steenbreek werken we samen met de gemeente Alphen aan den Rijn om de stad te vergroenen. Samen proberen we de bewustwording bij bewoners van de stad te vergroten. Landelijk is een bureau van Operatie Steenbreek actief. Zij bewerken sociale media met alle acties die door ons en door anderen worden uitgevoerd. Onze actie Tegel eruit, Plant erin! wordt dan ook graag door ze aangehaald.

2014 en zo begonnen we met Tegel eruit, Plant erin!

Gesponsorde planten uit Boskoop en daar staan we dan.