Activiteiten & Actueel

Meijendel

Door Maria Kroon

Dinsdag 13 april 2010 hebben 15 leden een duinwandeling gemaakt in Meijendel Wassenaar. De excursieleider en duinbeheerder Hans Engeldorp Gastelaar heeft op een zeer aanschouwelijke wijze over de uiteenlopende functies en de geschiedenis van het duin verteld.

Het duingebied is nog relatief jong plus minus 900 jaar. Het was vroeger in handen van de adel en werd gebruikt als jachtgebied. In het verleden is ook geprobeerd het als bouwgrond in te richten. Dat werd een mislukking omdat het gebied kalkrijk en voedselarm is. Later is men het water uit het gebied als drinkwater gaan gebruiken.

Nu heeft het duin 4 functies: zeewering, natuurgebied, drinkwater en recreatie.
Onze gids heeft ons gewezen op de begroeiing van de zuid- en noordkant van het duin en hoe de overheersende wind uit het zuidwesten hoefijzerachtige duinen heeft gevormd. Hij wees ook op het groot aantal mossen  ca. 400 en de verschillende bloemen, die bloeien gedurende het jaar.

In het stiltegebied hebben we veel nesten van aalscholvers  gezien. De wilde paarden liepen rustig te grazen. In tijden van voedselschaarste worden ze bijgevoerd. Ook kruiste een ree ons  pad. Na 2 uur kwamen we, met veel informatie rijker, weer op ons beginpunt aan. Het was een prachtige wandeling in een stukje uniek (ingerichte) natuur.

Opens internal link in current windowNaar de foto's

Naar de foto's
meer
20
May
Botanie
19
May
De schrik van de straat